Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Demografi - grunder och begrepp

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi lär oss under några veckor om befolkningen i världen, förr och nu, samt grunderna för att göra demografiska mätningar och dra slutsatser om länder och samhällen utifrån deras befolkningssammansättning.

Avsnittet består av genomgångar, läsning i läroboken och film, allt kopplat till instuderingsfrågor. Vi kommer öva på att analysera befolkningspyramider och lära oss begrepp som nativitet, mortalitet och urbanisering. Vi kommer även att gå igenom och lära oss om de olika faserna i den demografiska övergången.

Avsnittet avslutas med ett prov den 2/2. Vissa av kunskapskraven i planeringen kommer att testas på en E/C-nivå eftersom provet framför allt är en grund inför senare enskilt analysarbete.

Instuderingsfrågor och övningspapper delas ut under lektionerna men kommer även att finnas digitalt i uppgiften "Prov Demografi".


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömning prov demografi
Uppgifter
Naturresurser - läsning och diskussion
Prov demografi