Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Revolutionerna

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Revolutionerna och dess påverkan på dagens samhälle.

Historia: amerikanska revolutionen, franska revolutionen och industriella revolutionen

 

Syfte: förstå orsaker till, förlopp och konsekvenser/följder av revolutioner samt dess påverkan på dagens samhälle.

 

Genomförande:

Industriella revolutionen:

En film på urplay

Studi.se: tre filmer med tillhörande quiz

 

     En film på urplay om Revolutionernas århundrade

 

Franska revolutionen:

Studi.se: fem filmer med tillhörande quiz

En film på urplay

SO-rummet 

 

Amerikanska revolutionen:

Studi.se: fyra filmer med tillhörande quiz

En film på urplay

SO-rummet

 

·        Det du ska svara på är följande frågor:

·         Vilka orsaker fanns till revolutionen?

·         Hur var förloppet, det vill säga hur gick revolutionen till?

·         Vilka följder/ konsekvenser fick revolutionen?

·         Hur har revolutionen påverkat dagens samhälle?

·          Vilka likheter/skillnader finns mellan revolutionerna?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Revolutionerna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback