Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

E, C, A - prov om problemlösning, kombinatorik och mönster

Regnbågsskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi arbetar med att rita bilder för att lösa matteproblem samt kombinerar för att hitta alla kombinationer = kombinatorik. Talföljder och hitta mönster är även problemlösning som vi tar oss an.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Problemlösning, kombinatorik och mönster
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter