Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

E-prov. Problemlösning, kombinatorik och mönster

Regnbågsskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Kombinatorik, talmönster, lösa problem med hjälp av att rita en bild, prova sig fram och att teckna en ekvation.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
E-prov. Problemlösning, kombinatorik och mönster
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback