Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

VT21 - insändare

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Att argumentera med egna åsikter, i tal och skrift.

Under vårterminens första del kommer vi i Sva7 att arbeta med argumenterande text i form av en insändare. Vi kommer att gå igenom begrepp som är centrala för temat. Därefter kommer vi att arbeta med exempeltexter och repetera den argumenterande textens form och huvudsakliga innehåll. Som avslutande uppgift kommer eleverna att få skriva en insändare och även bearbeta sina texter i enlighet med ett formativt arbetssätt. 

 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1