Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F - 2

Musik åk 1-2

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 7 maj 2021

Du ska få sjunga, dansa och spela instrument, samt lyssna och skapa musik med ljud, rytmer och rörelser.

 

Mål
Det här ska du lära dig:

  • Sjunga, spela och framföra musik tillsammans med andra och lära dig att använda din röst på olika sätt
  • Du ska få skapa musik och improvisera med ljud, rytmer och rörelser
  • Puls i musik

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

  • Sjunga olika sorters sånger
  • Lära dig att använda din röst på olika sätt, tillsammans med andra.
  • Träna på rytm och rörelser, i till exempel rytmlekar.
  • Prova på att använda rytminstrument
  • Dansa och improvisera till musik på olika sätt
  • Klapplekar

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatriser för Musik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback