Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

Bild termins planering år 7 Vt

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Detta är en kort Beskrivning om vad eleverna kommer att arbete med och en lektions planering som kan komma att ändras vi behov

År 7  100 min

-          Distans – logga  

I detta område kommer vi att titta på Logotyper, vi kommer att titta på ur man genom en bild kan läsa, tolka och förstår så mycket information oftast utan att tänka påde. vi kommer att titta på hur man skapar en logga, och hur den påverkar oss olika beroende på tex färg eller from. detta området innehåller borde teoretiska och praktiska moment, men vi kommer huvudsakligen att jobba med våra digitala verktyg i båda processerna. 

Bedömning

  • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett bildspråk och genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  • Eleven förmåga att provar hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.
  • Eleven kan tolka ....visuell kultur och för då underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. 

 

-          Anatomi – punktstudie – Tattoo 

I detta område ska vi använda oss av den historiska tekniken punkstudie, där man måla en mindre delar av något, i detta fallet den mänskliga kroppen. Eleverna kommer i en praktisk övning få välja en kropps del tex en hand eller en fot  och sedan teckna av den, med skuggor och dagrar. efter det kommer eleverna får lära sig om den modernistiska konst formen body art, och främst kommer vi att arbeta med Tatueringar, som är en mycket kritiker rosad men populära och kulturellt belastade konstformen. 

 Bedömning

  • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.
  •  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.

 

-   Produkt design 

 i detta område kommer vi att jobba med produkt design vad det inbär och hur vi själva kan jobba som produkt designers. I 5 praktiska delar kommer eleverna lära sig hur man kan göra för att skapa produkter, vad man kan behöver tänka på när man skapar en produkt och hur man kan tänka när man marknadsför en produkt. i området kommer vi titta på hur man skapade olika objekt och hur designen på en vardags produkt har förändrats utifrån kulturen, behoven och tiden som den skapats i. 

Bedömning 

  • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. 
  • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då ett underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett  sätt med användning av ämnesspecifika begrepp.

 

-          Reklam

I detta område kommer vi titta på hur man använder sig av människokroppen i Reklam och hur de påverkar vår syn på människor och vår omgivning. hur människor påverkas av hur sociala media porträtterar människor och hur vi påverkas. vi kommer göra detta i både praktiska och teoretiska övningar 

  • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. 
  • Eleven beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
V Planering
2 Logga
3 Logga
4 Anatomi
5 Anatomi
6 Anatomi
7 Anatomi
8 Sport lov
9 Anatomi
10 Anatomi
11 Podukt design
12
Podukt design
13 Podukt design
14 Påsklov
15 Podukt design
16 Podukt design
17 Podukt design
18 Podukt design
19 Reklam
20 Reklam
21 Reklam
22 Reklam 
23  

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback