Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Engelska planering år 8, Let's Talk Australia!

Rinkebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

The aim with this unit is to introduce you to the continent of Australia. Australia is a very interesting country in many ways. Not many know that Australia is both a continent and an Island! You are going to know a lot more about that in this unit. You are going to learn how to learn about Australian history, traditions in Australia, the indigenous people of Australia etc. You are also going to write a reflective essay comparing your life as a youth in Sweden versus being a youth in Australia.

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

The aim with this unit is to introduce you to the continent of Australia. Studying Australia opens up many opportunities for you students to learn. Australia offers the opportunity to study geography due to its diverse landscape. It's also a superior opportunity to study animals and their habitats due to the many different Australian species. Australia is also home to an indigenous population that offers you as a student the opportunity to have a glimpse into othe Cultures and ancient ways of living (and also), perhaps,thinking.

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Du ska:

Jobba för att förstå och tolka innehållet i talad engelska

 Utveckla din förmåga att förstå och tolka olika slags texter.

 •  Kommunikationens innehåll, aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 •  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 •  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 •  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 •  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 •  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 •  Lyssna och läsa - reception Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 •  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 • Du kommer att:
 • Läsa alla texter som finns i denna kapitel. 
 • Jobba med Diskutionsfrågor om varje text.
 • Hörförståelseövningar
 • Information om Australiens historia och aboriginerna.
 • Vokabulärövningar. Vi kommer att jobba språkutvecklande och "dyka ner" i de termer som är främmande för er och jobba extramycket med synonymer, antonymer och "kontexttränning"
 • Hörförståelseövningar.
 • Träna att skriva uppsatser engelska. Hur man använder kommatecken på engelska, prepositioner, genitiv.
 • Skrivstrategier när man skriver uppsats på engelska.
 • Förutom textboken kommer ni också att använda er av de  digitala övningar och texter som finns i Clio. 

Vi kommer att jobba med detta under 4 veckor, V. 3-6

V. 5 Kommer ni att få göra ett prov om kapitel Australia texter och ord.

v. 6 kommer ni att presentera, i par, ett arbete om Australiens urinvånare.

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

För att klara av den här delen av kursen kommer du att få all hjälp du behöver av mig, textboken och all information du kommer att finna via datorn och genom att använda Clio och de övningar som finns där till hjälp.

Du kommer också att få mycket inpå från våra lektioner och alla genomgångar i klassrummet.

Läxhjälpen kommer också att spela roll ifall du går på den. Där kan du hinna göra alla dina läxor och alla uppgifter vi ska sedan behandla i klassen. 

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Vi kommer att jobba med detta tema v.3-6

v.5, gör ni ett prov baserat på den information ni får från Happy boken och Clio.

v.6, då presenterar ni era arbeten.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i EN
Uppgifter
Vocabulary work
Packa för ditt äventyr! (Parom Australienarbete)
Skriva brev!