Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Ma åk 1, Prima1B kapitel 6-7

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Du ska nu arbeta med matematik i boken Prima. Du ska få träna vidare mot målen som beskrivs i planeringen.

Centralt innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska ...

 • räkna med hela tiotal, 10 till 100
 • räkna addition och subtraktion med 10-kamrater
 • förstå och räkna med begreppen hälften och dubbelt
 • namnge och rita de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
 • förstå och använda talen 10-20
 • kunna bygga talen 10-20 med laborativt material

Undervisning

Vi kommer att ...

 • laborera
 • spela spel
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • arbeta i vår matematikbok
 • göra diagnoser

Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen
PRIMA kapitel 6-7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter