Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Demokrati åk 4

Johannes skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Syftet är att du ska lära dig mer om hur det svenska samhället styrs och är uppbyggt, hur du kan påverka samhället och de beslut som fattas. Vad krävs för att ett beslut ska vara demokratiskt?

Lärandemål: 

  • Vad betyder demokrati? Ge flera exempel. 

  • Vad kan du göra för att påverka i skolan? Ge flera exempel. 

  • Vad är typiskt för ett demokratiskt möte? Ge flera exempel. 

  • Vem bestämmer i Sverige och hur väljs hon/han? Ge exempel på vad de kan bestämma om. 

  • Vem bestämmer i kommunen? Ge exempel på vad de kan bestämma om. 

  • Vad kan du göra för att visa vad du tycker? 


 

Förmågor som bedöms: 

Argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. 

Reflektera över värden och beslutsprocesser. 

 

Innehåll: 

Hur Sverige styrs och hur samhället är uppbyggt.  

Vad som kännetecknar ett demokratiskt samhälle, vad demokrati är. 

Hur demokratiska beslut fattas på lokal och nationell nivå. 

Det lokala beslutsfattandet, t e x elevråd och föreningar. 

Riksdag, regering,  

Politiska val och partierna 

Kommun och landsting 

Samhällets behov av lagstiftning grundlagar och regler. 

Historik om rösträtt. 

 

Arbetssätt: 

Genomgångar och diskussioner i helklass och i mindre grupper. 

Individuellt läs och skrivarbete, egna reflektioner. 

Mediabevakning 

Läroboken, Puls Samhällskunskap 

Film 

 

Du ska kunna: 

Berätta om varför det är viktigt att rösta och konsekvenser av att låta bli att rösta. 

Du ska känna till riksdagspartierna och dess ledare. 

Du ska kunna redogöra för vad direkt demokrati är. 

Du ska kunna redogöra för vad representativ demokrati är. 

Du kan visa på kunskaper om vad demokrati innebär. 

Utifrån ett givet problem kan du argumentera och motivera ditt beslut och lösning. 

 

Begrepp som du kan använda i rätt sammanhang: 

Demokrati, diktatur, direkt demokrati, representativ demokrati, rättigheter, skyldigheter, diskriminering, klassråd, elevråd, möte, ordförande, sekreterare, justerare, röstning, dagordning, talarlista, protokoll, insändare, demonstration, namnunderskrifter, kontakta politiker och TV. 


Läroplanskopplingar

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen
Demokrati åk 4
Uppgifter
Demokratiprov
Demokratiprov

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback