Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Hinduism och Buddhism

Linghemsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi kommer att arbeta med två av världsreligionerna Hinduism och Buddhism. Vi kommer att lära oss om de centrala tankegångarna, urkunder (källorna) och huvuddragen i de båda religionerna.

Förmågor att utveckla:

 

  • Analysera hinduismen och buddhismen samt olika tolkningar och bruk inom dessa religioner

  • Söka information om religionerna och värdera källornas relevans och trovärdighet

  • Analysera hur religionerna påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

 

 


 

 

Centralt innehåll:

 

  • Centrala tankegångar och urkunder inom hinduismen och buddhismen

  • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

  • Varierande tolkningar och bruk inom hinduismen och buddhismen i dagens samhälle.

  • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

 

Undervisning: 

 

Arbetssätt: Genomgång, film, eget arbete, Quizlet, Kahoot!

Material: Läroboken Religion Prio, Film, föreläsningar

 

Examination: Skriftligt prov - Bedömning sker enligt matris

 

Begrepp att kunna:

Hinduism: Hindu, Atman, Brahman, Världssjälen, Reinkarnation, Moksha, Yoga, Sadhu, Kastsystemet, Krishna, Brahma, Vishnu, Shiva, Avatar, Puja, Veda, Varanasi, Karma

Buddhism: Siddharta Gautama, Buddha, De fyra ädla sanningarna, Nirvana, Den åttafaldiga vägen, De tre korgarna, Hinayana (lilla vagnen), Mahayana STAV (stora vagnen), Munk/Nunna, Asket, Ashoka,


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback