Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Väder

Parkskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 23 januari 2021

Under några veckor ska du få lära dig mer om väder; hur kommer det sig att vi har olika väder egentligen? Och vad är skillnaden mellan väder och klimat?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Du ska lära dig om olika typer av väderfenomen och hur de uppstår.

Du ska lära dig om hur man kan observera och mäta väder.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med egna väderprognoser och observationer.

Vi läser och diskuterar texter och bilder.

Vi ser och samtalar om filmklipp om väder.

Vi arbetar med texter och frågor.

Vi sammanfattar innehållet löpande i form av egna faktameningar/texter.

Vi förklarar ord och begrepp i Ordboken.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna beskriva några vanliga väderfenomen och förklara hur de uppstår.
Du ska veta hur man kan observera och mäta väder.
Du ska kunna söka fakta om väder i texter och genom att göra observationer.
Du ska förstå och kunna använda ämnesord och -begrepp på ett korrekt sätt.

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt i det pågående arbetet.
Du sammanfattar det du lärt dig, enskilt och gemensamt.
Du besvarar ett antal repetitionsfrågor.

Vi avslutar arbetsområdet genom att sammanfatta det du lärt dig i form av exit tickets.

Lärardel - material

Med inspiration från:

Gleerups digitala läromedel i fysik; Väder
Lära NO åk 4 (Bonnierförlaget LÄRA)

Inläsningstjänst Begreppa;

Väder -hur uppstår regn och blåst?
Hur bildas åska?

 

Sli.se (samt i Gleerups) Eduklips:

Väder: Vind
Väder: Vad är väder?
Väder: Klimat
Väder: Moln
Väder: Åska och blixtar


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback