Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Vatten

Gullbrandstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Visste du att det vatten du dricker idag är samma vatten som dinosaurierna en gång i tiden drack? Hur hänger det här ihop? Det kommer du få redan på under detta tema. Du kommer att lära dig mer om vatten och dess egenskaper genom olika experiment. Du kommer också få experimentera med blandningar och lösningar.

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att få träna din förmåga att beskriva, förklara och undersöka under detta tema.

 

Du ska på olika sätt försöka hitta svaren på de här frågorna:

Vilka egenskaper har vatten? 

Vilka former finns av vatten?

Hur kan vatten ändra form och vad påverkar det?

Hur fungerar vattnets kretslopp?

Vad är blandningar och lösningar? 

 

Viktiga ord under temat är:

 • vattnets kretslopp
 • vattnets olika former: fast, flytande och gas
 • avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • blandning och lösning.

 

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Vi i klassen funderade tillsammans vad vi redan visste om temat. När arbetet är slut kan vi se hur mycket vi har lärt oss. Vi i klassen funderade tillsammans och kom fram till detta:

 • Jag skriver en text om vattnets kretslopp med hjälp av bilder.
 • Vi berättar vad vi lärt oss för en lärare eller kompis.
 • Vi har "sant eller falskt meningar".
 • VI har exit-ticket så vi kollar av då och då.

 

 

 

Hur ska jag lära mig detta?

Här kommer våra tankar om hur vi ska lära oss om vatten och luft: 

 • Vi kan läsa fakta om vatten och luft.
 • Vi kan titta på faktafilm.
 • Vi gör experiment med vatten, blandningar och lösningar.
 • Vi tittar på bilder av t.ex. vattnets kretslopp.
 • Vi skriver faktatexter om t.ex. vattnets kretslopp.
 • Vi gör ett armband som tränar oss på att förklara vattnets kretslopp.
 • Vi arbetar praktiskt med en mobil om vattnets kretslopp.
 • Vi sjunger en sång om vattnets kretslopp.
 • Vi arbetar tillsammans och berättar för varandra om det vi gör.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter