Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Preteritum

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2021

Vad gjorde du i helgen? Du vet redan hur du ska säga vad du har gjort och att du ska göra något. Och nu ska du lära dig hur du säger att du gjorde något.

Du ska lära dig att:

 • - böja verb i preteritum
 • - skriva meningar där du exempelvis beskriver vardag och fritidssysslor
 • - kunna använda preteritum när du pratar
 • - förstå talad och skriven spanska i preteritum

 

Hur ska du lära dig

 • vi kommer att jobba med olika projekt
 • vi kommer att läsa texter i läroböckerna
 • vi kommer att lära oss bindningsord och olika tidsadverbial (så att du kan uttrycka dig sammanhängande)
 • vi kommer att använda olika digitala hjälpmedel
 • vi kommer att lyssna på olika slags texter
 • vi kommer att träna på att prata

 

Hur visar du dina kunskaper?

 • Du kommer att få skriva texter
 • Du kommer att få olika skriftliga uppgifter
 • Du kommer att få göra olika läs- och hörförståelse
 • Du kommer muntligt få visa att du kan uttrycka dig i preteritum
  • dialoger, utifrån tankekarta, vykort, beskrivning av andra. 

Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter