Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Hållbar Utveckling

Gläntans förskola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 16 september 2021

Kost och hälsa

Mål:
Göra barnen medvetna kring goda levnadsvanor och öppna upp ögonen för nya smaker och olika aktiviteter som främjar hälsan.


Syfte:

Lära sig mer om kost  och kanske våga prova olika smaker. Syftet är också at lära sig att rörelse på olika vis är bra för kroppen.

Metod
Vi är vägledande pedagoger som uppmuntrar barnen och gör lustfyllda lärorika aktiviteter kring kost och hälsa.

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter