Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Mamma Mia

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi kommer att sjunga och framföra sång och dans från filmen Mamma Mia!

 

Mål:

Att  kunna framföra någon av låtarna från filmen genom att sjunga och dansa.

 

Undervisning-arbetssätt:

Vi pratar och diskuterar historiken om ABBA.

Vi tittar på filmen Mamma Mia och väljer ut låtar som eleverna ska sjunga och dansa till.

 

Elevinflytande:

Eleverna får välja vilken utav låtarna som de vill framföra och träna på en egen dans.

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback