Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Normen och Värden

Funbo förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2023

Låta barnen sätta ord på deras val, argumentera, diskutera, lära av varandra, lyssna på andra, samspel m.m. Barn tillägnar sig värden och normer främst genom sina upplevelser. Vårt förhållningssätt påverkar deras förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle - vi är viktiga som förebilder. ... I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.

Genom att vi erbjuder barnen respekten att lyssna på deras åsikter, förklarar, problematiserar, är förebilder, respekterar deras känslor, förändrar efter deras egna och demokratiska val, stimulera barnen samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra m.m. kan barnen få med sig en "ryggsäck" där de kan finna lösningar för sig själva och sitt samspel med andra människor.

Barn behöver ofta stöd av vuxna för att lösa konflikter och att ta hänsyn. 

Barnen kan alltid komma till en vuxen om det är svårt att lösa en situation själv.

Med kompisar kan man bli oense eller ledsen. Att öva på att lösa konflikter, be om ursäkt och trösta varandra är kamratfärdigheter som man lär sig tillsammans med andra.

Hur

Vi ser på olika avsnitt från  DJURIS från UR  

 

Djuren på Djuris

I en glänta i skogen ligger förskolan Djuris. Här går kompisarna ull, Satsumas, Flöjt och Fiolin.

De har mycket roligt tillsammans- men vänskap kan också vara svårt. Hur ska man göra när någon blir ledsen eller arg

och hur kan man bli sams igen efter ett bråk.

 

Varje avsnitt öppnar upp till tankar, diskussioner kring det aktuella ämnet. HUR kan vi på Stubben göra i olika situationer. 

Barnen får tycka till i hanteringen av olika dilemman.

 

Avsnitt:

1. Hemligheter                                          11. Alla är olika

2.Får jag vara med                                    12.  Slagsmål

3. Förlåt                                                     13. Vad leker ni

4. Retas inte                                               14.Är du ledsen

5. Jag säger nej                                         15. Pax den är min

6.Toalett  och toa rätt                                  16. Jag råka luras lite

7. Superhjälparna                                       17. Alla vill leka

8.Min tur                                                      18. Kom igen vi tävlar

9. Jag leker vad jag vill                                19. Jag gillar inte kramar

10. Vem bestämmer                                    20. Lyssna nu

 

Barnen ska få göra en känslosnurror och 

vi ska göra olika övningar, enskilt och i grupp som handlar om känslor.

Vi kommer möta känslor som ; 

GLAD

LEDSEN

ARG

RÄDD

LUGN

FÖRVÅNAD


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback