Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Förvaring och förpackningar åk 4

Regnbågsskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Att spara föremål och förvara saker har i alla tider varit viktigt för människan. Många av oss sparar på saker som vi tycker om. Du har säkert erfarenhet av olika typer av förvaringsaskar och lådor. Ibland vill vi spara något som är ömtåligt eller som vi är rädda om och försvinner lätt. En lösning på problemet är att göra en speciell behållare för just dina saker.

 

Mål att arbeta mot:

Du ska kunna:

 • se sammanhang mellan de behov som människan och samhället har av olika förvaringsmöjligheter såsom ex. askar och lådor.

 • utföra konstruktioner genom att konstruera stabilt.

 • känna till hur man planerar och genomför olika konstruktioner och förstå
  betydelsen av olika materialval och metoder för sammanfogning.

 • skriva en förklarande text där det tydligt framgår hur du har gått tillväga och vad som gått bra och/eller varit svårt.

Ord och begrepp

Du ska lära dig följande ord och begrepp:

kub, förvaring, konstruktion, mall, sammanfoga, dekorera, prisma, organisera, illustrera, förpackning, stabil och ordet hållbar.

Sortera förpackningar i grupp

 Du ska utifrån de förpackningar, som vi redan har i klassrummet, sortera dessa utifrån följande kriterier:
• material
• användningsområde
• storlek
• konstruktion
• form
• med eller utan lock
• stabilitet
Vi ska sedan diskutera tillsammans varför förpackningarna ser olika ut.

Undersöka förpackningar i grupp

Du skall nu få undersöka de förpackningar som är gjorda av papper, wellpapp och kartong lite mer eftersom du senare skall arbeta med dessa material till din egen förvaringsask.
Du ska arbeta i grupp och undersöka ett antal olika förpackningar. Ni skall tillsammans i gruppen undersöka förpackningarna och svara på följande frågor:

 • Vilket/vilka material är förpackningen gjord av?
 • Varför har man valt det materialet till förpackningen?
 • Hur många delar är förpackningen gjord av?
 • Hur sitter de olika delarna i förpackningen ihop?
 • Hur var det tänkt att förpackningen skulle öppnas då den fortfarande var obruten? Finns det olika sätt att öppna den på?
 • Hur försluter/stänger man förpackningen?
 • Hur förvarade man innehållet innan man hade de förpackningar som ni nu har framför er?

Ni ska berätta för oss andra vad ni kommit fram till.

Göra egna askar/förpackningar

Många av förpackningarna som vi har undersökt var gjorda i ett enda stycke eftersom det är enklare och minskar risken för läckage. Du skall nu få göra några olika sorters askar i ett enda stycke. Du ska få träna på två olika förpackningar som du får mallar till för att sedan göra den tredje som bedöms.

Slutuppgiften som bedöms

Du ska göra en egen ask samt en skiss med anteckningar som beskriver hur din ask ska se ut och konstrueras. Du får gärna använda ett kopieringsunderlag.


Definition av min välgjorda ask.
Min ask skall…
• vara lätt att öppna och stänga
• vara hållbar
• se tilltalande ut

Skriftlig utvärdering som även den bedöms

Du får gärna använda dessa frågor som hjälp då du ska utvärdera skriftligt.

Vilka råd skulle du ge till en kamrat som skall göra en förpackning? Berätta!
Vad det något som var lite klurigt/svårt under arbetet? Förklara!
Vad blev du bättre på?
Vad kan du berätta om förpackningar för en kamrat som inte arbetat med detta än?

Var det något som du blev förvånad över när det gäller hur man gör askar? Om, berätta hur du tänker.
Vad är du nöjd med och vad har du lärt dig under arbetet?

Är asken välgjord?
Går asken att öppna och stänga på ett bra sätt?
Kan man använda asken flera gånger?
Är asken stor nog att förvara föremålet i?
Är materialet, som asken är gjord av, tillräckligt styvt/hållbart för att förvara föremålet i?

Skriv gärna på din dator om du vill.

 

Mall på "börjor" då du ska utvärdera (om du vill ha stöd i ditt skrivande)

När jag ska ge råd till en kamrat som ska göra en förpackning så skulle jag... Det som var lite svårt var att ... Jag blev bättre på att... Det jag blev förvånad över var att ... Det var första gången som jag tillverkade en ask och jag är mest nöjd med ...

Min ask går att ... och den går att använda... Jag ska ha ... i min ask och storleken är ... Min ask gjorde jag av ... (material) och den blev...

 

Reflektera över en annans förpackning/ask

Du ska skriva ner vad du tycker om kompisens förpackning. Här är några tips på frågor:

Kan man förvara föremålet säkert?

Är den lätt att öppna och stänga?

Är den välgjord?

Är den hållbar?

Är den tilltalande?

Går asken/förpackningen att förbättra? Ge gärna tips om vad!


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Förvaring och förpackningar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback