Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik vt. åk 4

Vallkärra skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Du lär dig matematik i skolan så att du kan använda dig av matematiskt tänkande för vidare studier och i ditt vardagsliv!

 

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i hur du: 

 • formulerar och löser problem med hjälp av matematik

 • väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod du använt

 • använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • för och följer matematiska samtal och diskussioner

 • använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Vi arbetar med
6.  Tid:

 • Enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • Almanackan och hur man läser och skriver datum på olika sätt
 • Hur man avläser klockan
 • Hur man läser av en tidtabell

7.   Addition och subtraktion: 

 • Avrundning till närmaste tiotal, hundratal och tusental
 • Hur man arbetar med uppställningar
 • Addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000
 • Använda addition och subtraktion i textuppgifter och vid problemlösning

8.   Geometri

 • Vinklar
 • Månghörningar
 • Förstoring och förminskning
 • Skala

9.   Bråk

 • Hur man avläser och skriver bråk
 • Hur man avläser bilder av bråk
 • Hur man storleksordnar bråk 

10. Multiplikation och division 

 • Hur man  multiplicerar med 10, 100 och 1000
 • Hur man räknar multiplikation med större tal
 • Hur man räknar med  kort division 
 • Använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

     Träna med miniräknaren

 • Vi lär oss använda miniräknaren och hur man arbetar med den i de fyra räknesätten

 

Arbetssätt och redovisning

Vi arbetar med vår matematikbok "Matte Direkt Borgen 4 B". Ibland arbetar vi med annat arbetsmaterial.
Inför varje kapitel kommer vi att gå igenom mål och kunskapskrav.
Inför varje delområde i kapitlet kommer vi att ha gemensamma genomgångar, där vi diskuterar olika matematiska begrepp och strategier.
Vi arbetar med mattebeting, där du planerar veckans arbete.
Vi kommer också att arbeta med färdighetsträning, problemlösning (kluringar) och praktiska problem.
Vi kommer att göra olika diagnoser och prov för att se hur väl du uppnått de olika målen. Efter varje diagnos får du fylla i hur du tyckte det kändes i din loggbok.

Efter att diagnosen är rättad ska den hem för påskrift så att vårdnadshavare vet hur det går för dig i matematiken.                                                                                                                                           

Du kommer att få möjlighet att repetera samt att fördjupa dig inom olika områden. Du kommer att få möjlighet att arbeta enskilt, i par och i mindre grupp.     

Bedömning sker efter hur väl du kan:

 • formulera och lösa matematiska problem

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt göra en bedömning av den metod du använt

 • använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • föra och följa matematiska samtal och diskussioner

 • diskutera matematik och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Du visar kunskaper på dina förmågor under lektionstid och genom diagnoser.

Tänk på att du utvecklas genom att delta aktivt vid genomgångar, samarbeta, diskutera, våga göra fel och fråga när du inte förstår.

 

Reflektion-utvärdering


Vilka områden är dina starka sidor?
Vilka områden kan du utveckla?
Hur kan din lärare hjälpa dig så att du utvecklas ännu mer i matematik?
Hur lär du dig bäst?Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kopia av Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback