Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt - Det här är jag

Rinkebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Under hela vårterminen kommer du att arbeta med ett projekt där du lyfter fram dina intresse och starka sidor. Med stöd, kommer du att berätta/visa för dina kamrater om vem du är, vad som gör dig glad och vad du tycker om att göra i skolan. Genom att aktivt jobba med din kommunikation kommer du att träna på att påverka hur ditt eget projekt kommer att se ut.

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Det är viktigt att du kan påverka sin omgivning genom att aktivt arbeta med olika kommunikationsformer. Bilder, enkla val, bekräftande signal, ögonpekning, taktila samt talade val.  

Du kommer att arbeta och träna mycket på ditt eget kommunikationssätt. 

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med

Du kommer att arbeta inom alla ämnesområden och öva på olika förmågor. Tex:

  • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt - ES 
  • Spel på musik och musikinstrumet - ES 
  • Presentation och framträdande. Såväl med som utan digitala verktyg -  ES 
  • Att samspela med andra, turtagning, kommunikation i olika sammanhang - KOM 
  • Kommunikationsverktyg - KOM 
  • Lekar, danser och rörelse till musik, utomhus och inomhus -MOT  
  • Planering av händelser i tidsföljd och tidsåtgång för aktiviteten - VEU  
  • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem - VEU  

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Genom att träna aktivt på din egen kommunikationsmetod, kommer du att kunna påverka, välja samt uttrycka vad du vill under alla valsituationer som uppstår under projektet. 

Du kommer att arbeta individuellt tillsammans med en vuxen, men också i mindre och större grupper. 

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Du kommer alltid att ha en vuxen som hjälper dig under lektionen. Du kommer alltid att veta när vi jobbar med projektet, hur länge samt med vem eller vilka du kommer att arbeta med. 

5. Redovisningsform 

Vi utvärderar projektet genom att du, i en heldag i maj,  berättar och visar för övriga i gruppen vad just du tycker om och vilka dina favoritintresse är. Under din utvärderingsdag  kommer du att leda klasskompisarna  när ni tillsammans gör dina favoritaktiviteter.  

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.

Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.

Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.

Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.

Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav från Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback