Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Bild, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Presentera ett valfritt konstverk för klassen

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Du ska få presentera ett valfritt konstverk för klassen. Du ska få tolka bilden och berätta vad den får dig att tänka och känna.

 

 

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

  • Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  • Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

  • Du ska få tolka ett konstverk och berätta vad det får dig att tänka och känna.
  • Du ska presentera detta för klassen

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

  • Du kommer att få en mall med frågor att arbeta efter
  • Du kommer att få se exempel på presentation av ett konstverk

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

  • Genom en muntlig presentation där du tolkar och analyserar ett konstverk

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Presentera ett valfritt konstverk för klassen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter