Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Vem styr?

Backaskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vad är ett yrke? Vilket är ditt drömyrke? Vad är en samhällsfunktion? Vem bestämmer i Sverige egentligen? Demokrati vs diktatur. Varför finns det pengar? Varför har inte alla samma lön? Varför betalar vi skatt? Reflektera över din väg till skolan och vilka eventuella risker som finns i din skolväg. Du ska också ges möjlighet att ta del av andra barns skolvägar inom Sverige, men också resten av världen.

Syfte med undervisningen

Vi vill skapa trygga medborgare som växer upp som ansvarstagande unga vuxna med ett demokratiskt synsätt.

 

Så här kommer vi att arbeta

 • - Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar

 • - Se på filmer inom vårt arbetsområde, bland annat ur URs serie Vem bestämmer, Dröm om demokrati samt diskutera filmerna. 

 • - samtala om hur klassråd och elevråd fungerar. 

 • - arbeta med begreppen demokrati, diktatur och yttrandefrihet. 

 • - utföra värderingsövningar. 

 • - Ha gemensamma genomgångar

 • - Arbeta enskilt, i par och tillsammans

 • - Träna på att använda olika samhällsvetenskapliga begrepp/ord i rätt sammanhang  

 • - läsa faktatexter 

 • - skriva svar på frågor 

 • - skriva faktatext 

 • - intervjua föräldrar/släktingar om deras yrken

 • - cykelutflykt längre fram i vår

 

Det här ska du lära dig

 • Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:
 • att kunna ge exempel på några olika yrken som ingår i våra samhällsfunktioner

  att läsa enkla faktatexter och kunna svara på frågor omkring dessa. 

  att kunna skriva en enkel faktatext 

  jämföra olika sätt att betala en vara på.

 • använda begrepp i rätt sammanhang
 • förklara och resonera kring olika frågeställningar
 • känna till vad pengarna i ett hushåll ska räcka till varje månad
 • Känna till vad vanliga livsmedel kostar
 • Vad begreppen demokrati och diktatur innebär.
 •  
 • Skillnaden mellan riksdag och regering.
 • Hur beslut fattas i kommun, landsting och riksdag.
 • Hur det går till att rösta i Sverige.
 • Vilka de åtta riksdagspartierna är och lära oss känna igen deras symboler.
 • kunna höger och vänster.
 • veta hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm samt hur en säker cykel ska vara utrustad.
 • känna igen några vanliga trafikmärken.
  • vilken sida av vägen man ska gå på.
 •  
 •  
 • Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

valuta

kontanter

växel

pengars värde och användning

elektronisk betalning

skatt

ränta

lön

yrke

trafiksäkerhet

val

parti 

riksdag

regering

samhällsfunktioner

 

Så här kan du visa dina kunskaper

 • muntligt kunna jämföra olika sätt att betala på tex med kontokort, kontant och elektroniskt
 • muntligt och skriftligt kunna använda olika begrepp (ord) som ingår i arbetsområdet
 • muntligt och skriftligt kunna resonera kring olika frågeställningar inom arbetsområdet
 • berätta och ge några exempel på vad som måste betalas varje månad (i ett hushåll).
 • visa och berätta om din skolväg, vilka faror du möter och ge exempel på vägmärken
 • presentera ditt drömyrke
 • skriva en enkel faktatext om arbetsområdet
 • läsa en enkel faktatext om arbetsområdet och svara på frågor
 • aktivt lyssna vid filmvisning och delta i muntlig diskussion
 • kunna berätta kortfattat om olika samhällsfunktioners uppgift och funktion
 • tillsammans i grupp skapa en valaffisch
 •  

Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback