Skolbanken Logo
Skolbanken

Junibacken 21

Solgatans förskola, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

BLOCK 3 JANUARI-MARS - MATEMATIK

 

Var är vi? /Nulägebeskrivning

 

Vilka förutsättningar har vi?

Vi har  fortfarande covid-19 att förhålla oss till.  Periodvis lite eller mycket barn, mycket tid går till rodda smittor.

·       Vad visar barnen intresse för?

Fåglar speciellt ugglor. Former, färger och antal.  Magneterna, bilar och fart.  Barnen är intresserade av vara utomhus och vad som sker utomhus.

·       Vilka lärprocesser uppfattar vi?

Barnen konstruerar med hjälp av sin fantasi, de lär av varandra och inspirerar varandra

·       Vilka behov ser vi i barngruppen just nu?

Behovet är att dela barngruppen i mindre grupper. För att få ro att leka tillsammans.

·       Lärmiljöer?

Vi tar fram ett nytt Lego som är ritningar till. Gå till vårt bibliotek för att få lite nya böcker

·       Arbetslagets olika kompetenser? 2 förskollärare och 2 barnskötare

2

 

·       Hur dokumenterar vi för barnen? Genom bilder som vi dels sätter upp på väggarna och visar på projektorn.

g

 

 

Vart ska vi?

 

 

·       Barnkonventionen - Markera vald artikel med en färg

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

 • Hur synliggörs det i utbildningen? Vi delar in barnen i mindre grupper för att skapa  möjlighet att få ugn och ro för barnen.  Samt ha möjlighet att undersöka och upptäcka

 

       Kommunmål - Markera det valda målet med en färg

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande.

   

  LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

 

HUR GÖR VI OCH VAD VILL VI SKA HÄNDA?

 

PLANERING AV BLOCKEN

 

 •        Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?  Vi vill att barnen ska utveckla kunskaper om färger och siffror.

 

 •        Vad ska vi undervisa om? Siffror

 

 •        Hur ska undervisningen ske?

 

-Planerad undervisning?

 

-Spontan undervisning?

 

 •   Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback