Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Tabeller och diagram

Norrsätraskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Du får lära dig rita tabeller och stapeldiagram

  • Vi tränar på att läsa av tabeller.
  • Vi tränar på att rita egna tabeller.
  • Vi tränar på att rita stapeldiagram.

Läroplanskopplingar

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Matriser i planeringen
Tabeller och diagram
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback