Skolbanken Logo
Skolbanken

Det medeltida Visby

Montessori Friskola Gotland, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Skapa ökad förståelse och kunskap om livet i Visby under medeltiden. Vi kommer fokusera på barns villkor som exempelvis levnadsförhållanden, lek, klädsel, mat samt djurens betydelse för människan.

Metod: Med hjälp av våra sinnen göra en tidsresa tillbaka till det medeltida Visby. Hur levde barnen, vad lekte de med, vad åt man på den tiden är sådant vi vill att barnen ska ha möjlighet att reflektera kring och få prova på. Detta kommer ske genom skapande aktiviteter och lekar. Vi kommer använda oss av bilder och litteratur för att ta reda på fakta om ex. ringmuren och riddare.

 

Introduktion: Sätta upp bilder på platser, personer och transportmedel

Skapande: konstruktion av ringmur, använda vävram

Dans: Historisk dans m Anna- Karin Skoglund

Drama: Skapa dockteater

Musik: Lyssna på medeltida musik samt olika instrument

Litteratur: Bokpåse från Almedalsbiblioteket

Lekar: Gutniska lekar, Bro bro breja

Mat: Baka bröd

Studiebesök: Ringmursvandring, ev besök av häst

Film/ klipp: Salve! från SVT öppet arkiv

Appar: Puppet pal, ev Book creator

Spel, brädspel: 

Montessorimateriel: romerska bågen, klassificeringskort om hästens delar, bondgårdsdjur m familjer

Göra klassificeringskort om ex ringmuren, riddare

 

Inspiration: 

https://www.gotlandsmuseum.se

Start - Medeltidsmuseet (stockholm.se)

Historiska Museet


Läroplanskopplingar

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter