Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Wings 7 - music 7a

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

The first section is about music. We will learn useful words that have to do with music, read a biography about Adele, a fan-club website, a dialogue between teenagers , a music festival review and an article about music listening habits.

Planeringens innehåll:

 • Use vocabulary connected to music
 • Discuss music
 • Understand texts about music
 • Listening comprehension (hörförståelse) 
 • understand some grammar: presens av verbet "be", presens av verbet "have" och verb i enkelt presens

 

 

Ord/begrepp att kunna: Textbook p. 10-11 

 

Arbetsformer:

 

 • Läsa, prata, lyssna, skriva
 • Individuellt/par arbeten 

Bedömning baseras på:

Hör och läsförståelse-test vecka 7 och det vi arbetar med på lektionerna. 

 

Följande förmågor kommer att bedömas efter avslutat arbete med arbetsområdet:

 

   • Jag kan förstå och visa att jag förstått talad engelska. Genom att återberätta det jag hört  eller svara på frågor- skriftligt och muntligt. 
   • Jag kan förstå skriven engelska. Genom att återberätta det jag läst  eller svara på frågor- skriftligt eller muntligt. 
   • Jag kan använda mig av strategier för att förstå talad och skriven engelska. Genom att, till exempel, förklara ett ord jag inte kommer på med andra ord. 

 

Material: Wings textbook p. 6-25, Wings workbook p. 5-28) 

 

Tidsplan: v. 3-7

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Sånger och dikter.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska åk 7-9
Uppgifter
Section 1: Music

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback