Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns delaktighet och inflytande samt språk och kommunikation

Linden, Örebro · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Under november, december, januari och februari kommer vi att fokusera extra på läroplansområdena barns delaktighet och inflytande samt språk och kommunikation utifrån vårt pedagogiska årshjul


Läroplanskopplingar

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter