Skolbanken Logo
Skolbanken

Planeringsmall Lundarna

Gräsåkers förskola, Ekerö · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Pedagogisk planering för Lundarna.

Målområde:

 

 

Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?):

 

 

Mål (Vad ska barnen lära sig?):

 

 

Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?):

 

Barnens intressen/kunnande/erfarenheter: 

 

Aktivitetsplan:

-Hur startar vi upp?

-Vilka aktiviteter ska genomföras?

 

Lärandemiljö:

- Behöver vi förändra eller lägga till i miljön?

- Vilket material ska vi använda?

- Hur ska vi organisera barngruppen? 

 

 

 

Utvärdering (Vad ska utvärderas? Hur och när ska utvärderingen genomföras?):

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter