Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Mandelblommans Matematik VT-2021

Slåttergubbens förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Lpfö.18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: Förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal. ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematisk begrepp och samband mellan begrepp. Syfte: Att barnen och pedagogerna tillsammans upptäcker matematiken i undervisningen, i utbildningen i vardagen, skogen, leken, i alla miljöer. Generativ fråga: Var hittar vi Matematiken?

I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

 

Var är vi? Vad behöver utvecklas?    

Barnen visar intresse för sortering, mönster, antalsräkning, tidsperspektiv/tidsföljd och bygglek. 

Vi vill ge barnen förutsättningar att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska  begrepp och samband mellan begrepp. 

 

 

 

 

Vart ska vi? Så här vill vi att det ser ut när det är klart.

Genom Matematiken ska vi ge barnen förutsättningar att få en förståelse för en hållbar utveckling och digitala verktyg. "Lokalt liv, global livsstil".

Mål:

Vi vill att barnen ska ha en förståelse och en påbörjad färdighet att vara nyfikna och upptäcka matematiken i alla miljöer 

 

 

Hur gör vi? Aktiviteter, beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.

 • Vi utformar  matematikmiljön inne i rummen: ex ateljen, Röda och Blåa  rummet, pärlplattor, Mandala, bygg.
 • Mönster i naturen av naturens material, is, snö
 • Barnen får ta egna bilder
 • Motorikbana för lägesord/riktning, tidsperspektiv,
 • Mäta tiden med hjälp av timglas, Gpsklocka, tidtagarur, väggur m.m
 • Bildschema över dagens aktiviteter vid samling/möte - tidsperspektiv
 • Vid matbordet. Begrepp, lägesord och antal.
 • Vi använder stödbilder.
 • Digitala verktyg, programmering, blue-bot, projicera
 • Skapa en tidslinje över planeten 
 • Rollekar 

 

Startaktivitet

Vi introducerar matematiken genom en "väska" med en rad olika matematikmaterial som barnen får undersöka och samtala kring. Genom en genererad fråga " kan det här vara matematik?". 

Genom detta hoppas vi att barnen ska bli nyfikna och vilja undersöka området matematik och vad det kan vara.

 

 

Pedagogernas förhållningssätt:

Inspiratörer, medforskande och få barnen att själva komma på tankar och lösningar själva "scaffholdning".

 

 

Lärmiljöer/material?

Göra matematiska miljöer i de olika rummen på avdelningen.  

 

Utvärdering:Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

Vi arbetar och använder oss av metoder och verktyg såsom

 • reflektion
 • växel verkan/mindre grupper
 • en inspirerande lärmiljö
 • lärloggar

 

Hur blev det? Reflektion och Analys-använd analysfrågorna (Skriv Reflektion och Analys i rutan nedan.) Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”? 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback