Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik Alfa kap 3 - tid, tabeller och diagram

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 januari 2021

Förslag på gemensam mall 4-6

Tid, tabeller och diagram

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • olika enheter för tid - analog och digital tid

 • räkna med tid, t ex "Klockan är 15.30. Hur mycket är klockan en halvtimme senare?
 • skriva datum på olika sätt, t ex 23/1-21, 2101223
 • läsa av enkla tabeller
 • läsa av olika typer av diagram, t ex stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

 

Det kommer du få visa genom att: (bedömning)

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar.

Jag  tittar i ditt räknehäfte och samtalar med dig för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Du kommer att få göra diagnoser och test.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

  Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

 •  

  Vi kommer arbeta med uppgifter enskilt, par, grupp och hela klassen.

  Du kommer att arbeta med matematikboken Alfa, utmaningshäfte eller andra uppgifter.

   

  • Vi tittar på olika filmer som förklarar de olika momenten vi arbetar med.

   

 •  
 • Filmer:

  Digitala klockan - https://www.youtube.com/watch?v=Oc5dOEGx478 

  Räkna med tid - https://www.youtube.com/watch?v=dHSvHuf7pGs 

   

 • Fler enheter för tid - https://www.youtube.com/watch?v=ZnyuvtvaPO4 

Tabeller - https://www.youtube.com/watch?v=rd0AOA3f3DM&list=PLsoSX3GymcNGvedAJ35u-M4glSaZ7LepR&index=15 

Diagram - https://www.youtube.com/watch?v=qWRzCALDvVs&list=PLsoSX3GymcNGvedAJ35u-M4glSaZ7LepR&index=16 

 •  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter