Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Kapitel 3 Matematikboken Alfa

Sjökarbyskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

I detta kapitel lär vi oss mer om tid, tabeller och diagram.

Matematikboken Alfa - kapitel 3 Tid, tabeller och diagram
När
 du har arbetat med det här kapitlet ska du:

  • kunna olika enheter för tid.
  • kunna räkna med tid.
  • kunna skriva datum på olika sätt.
  • kunna läsa av enkla tabeller.
  • kunna läsa av stapel-, linje- och cirkeldiagram.

Begrepp:

År, vecka, dygn, kvart, timme, minut, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram.

Bedömningstillfällen:

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.

 

Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback