Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Clio Idols and Outlaws

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Arbetsområde: Clio Idols and Outlaws. This unit is all about growing up and struggling to form an identity of your own. Much about life and growing up is about the feeling that you ought to do this and should do that. This leads us directly to modal verbs and a number of activities where you get to practise using them yourself. Finally, the big showdown: You will write an essay about the expectations that you and others have of you.

Weeks: 3-5

About this unit  

  •  You will work with the unit "Idols and Outlaws" on Clio Online.

  •  You will read the texts and do activities to learn words and phrases from this unit.

  •  You will practice using modal verbs in different exercises.

  •  You will work with a written assignment and peer assessment.

      

     Learning goals

  • to watch, listen to and comprehend English video clips to collect information.

  • to express my hopes and dreams for the future orally and in writing.

  • to identify and use modal verbs according to their specific functions

 

Final assessment tuesday 9/2 week 5 

  • You will write an essay about the expectations that you and others have of you.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska åk 7-9
Uppgifter
Clio Idols and Outlaws - Writing exercise/assignment