Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Melodi och ackordspel åk 5 Söndrumsskolan

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Nu startar vi igång ett arbetsområde där ni ska få möjligheten att lära er spela en eller flera låtar med ackord på piano. Vi jobbar med att spela låtar i olika stil och svårighetsgrad.

Melodispel

Mål

Du ska utveckla dina förmågor inom musik för att kunna delta i musikaliska sammanhang genom att själv musicera, samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. men också kunna lyssna på andra. Dessutom utvecklar du din förmåga att spela i olika musikaliska former och genrer.

Viktiga begrepp:

Melodi

Rytm

Noter

Toner

Flyt

Timing

Tempo

Olika musikaliska termer som beskriver musik ex: Hårt, mjukt, allvarligt, romantisk, peppande osv.

Under lektionerna kommer vi att arbeta med att:

Öva på att spela ackord i olika svårighets grad på piano och att använda dom ackorden i någon eller några låtar. material finns i olika svårighetsgrad.

Vi kommer också att öva på att spela ackord med basstämma

du kommer också få chansen att ge ett omdöme av ditt eget och andras musicerande.

Jag kommer att bedöma följande förmågor: 

Jag kommer bedöma din tajming, säkerhet och flyt i spelet samt hur du anpassar din stämma till helheten. Dessutom kommer jag bedöma din förmåga att ge omdöme om ditt egna och andras musicerande. 

Jag kommer cirkulera runt under lektionerna när ni spelar för att ge löpande feedback och tips på förbättringar.

Utvärdering:

Utvärdering kommer ske de sista 5 minuterna varje lektion, hur har det gått?  behöver ni hjälp med något nästa gång. Sista lektionen vi arbetar med ackordspel gör vi en längre utvärdering om hur arbetet under terminen har gått

Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback