Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Projektplanering 3 Nyckelpigan vt 2021

181361 Förskolan Solrosen, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 11 oktober 2022

Det här är Nyckelpigans projektplanering/ projektavstämning, vt 2021. Det blir en avstämning där vi tittar i backspegeln vad, hur och varför vi gjort de delar som vi har gjort. Vi blickar också framåt under vårterminen för att arbeta vidare i vårt projekt.

 

 

Vad:

Vi har under hösten haft skogen som utgångpunkt för vårt projket. Vi gick iväg en gång per vecka där hela gruppen var med. Vi anser att det är viktigt för att få ihop gruppen att VI får vara tillsammans och  alla barnen blir sedda. Vi fick ganska snabbt ihop vår grupp där de kände en samhörighet. Det var en termin som startade med  många nya barn och det var inte helt lätt att få alla barnen trygga i gruppen på förskolan. Det gjorde att gruppen blev lite instabil under större delen av hösten. När vi gick till skogen så plockade vi naturmaterial varje gång vi var där, de tog vi med hem  till förskolan och arbeta med det. Vi har skapat ett naturbord och barnen har målat och limmat kottar, stenar, pinnar etc. 

Barnen hittade fågelholkar på vägen till vårt ställe och varje gång vi gick där så räknade barnen holkarna. Det var deras eget intresse som styrde oss. 

Vårt "mattetroll" har också varit en viktig utgångspunkt i skogen, han har givit barnen olika uppgifter att lösa. 

Vi anser att detta arbetssätt gynnar alla barnen då de kan ta till vara på deras eget intresse i skogen då vi har flera "bollar i luften". Vi får in naturen, genom att få uppleva den, ta hänsyn till naturen, en god kamratskap mellan barnen som i längde ger goda samhällsmedborgare, matematik, Vi tittade på olika bajs som vi hittade och på sätt kom vi in på vilka djur som bor i skogen mm

Vi har upplevt att barnen har varit glada och nöjda med vår verksamhet då vi använder oss av olika uttrycksmedel och arbetar med läroplanen utifrån olika vinklar. 

Vi som pedagoger har samma tankar och ser barnens behov på ett likvärdigt sätt. Vi är olika som personer men vi har alla barnens bästa som utgångspunkt. Vi vill ge barnen positiva upplevelser som de får med sig från förskolan och att de ska bli sociala individer som tar sitt ansvar i samhället när de växer upp. Den sociala delen är så viktig då barnen under hela sin uppväxt kommer att befinna sig i gruppkonstellationer både på förskolan och upp genom hela skolåldern. 

 

 

Varför:

Syftena har varit flera med projektet, så här har vi tänkt:

 

 1. Skapa en god samhörighet i gruppen där alla känner sig sedda och viktiga. 

2. Motoriken har övats i skogen och att kunna gå hela vägen till vår skogsplats.

3. Matematiken har varit en viktig återkommande del i projektet. 

4. Att vi ska värna om naturen och djuren som vistas i skogen. Även miljön ingår där. 

5. Att få uppleva naturen och dess värde med kroppen och knoppen. 

6. Att väcka nyfikenhet och lust till att lära sig saker, både enskilt och av gruppen. 

 

Hur:

 Vi har under de första veckorna gått samma väg och haft samma plats som vårt mål men under tidens gång har barnen själva hitta saker som de har varit nyfikna på. T.ex så var det barnen själva som började att räkna all fågelholkarna. Ju fler gånger vi har gått iväg så har barnen också veta vilka regler som gäller, hur långt får man gå? Att vi vuxna pratar om att barnen hjälper varandra. Barnen klättrade upp för ett berg och en större backe, de visste att de kan ta hjälp av varandra och att de vet att de ska komma ner igen när de har utforskat klart. 

I skogen har vi pratat om att man kastar inte skräp utan vi har tagit med oss skräpet till en papperskorg då vi har hittat skräp. 

Vår  metod har varit både att ha planerade aktiviteter och även utgått från barnens egna tankar och idéer. Motoriken blev något som tog större plats ju längre terminen led och vi såg att barnen hjälpte varandra. De äldsta klättrade mer och mer och de yngsta barnen var det stort nog att ta sig upp från ett blåbärsris som de hade ramlat i. De äldre hjälpte de yngre och att visa hänsyn till att alla inte kan blev mer och mer naturligt. 

För att få barnen att binda ihop skogen och förskolan så har det underlättat vårt arbete genom att ta med oss material hem. På så vis har vi knutit ihop förskola-skogen. Hemma på förskolan har vi sedan arbetat med materialet och kunna sätta ord på vad de gjorde i skogen. När man arbetar med de yngsta som vi gör så blir det konkreta till stor hjälp. 

Vi har dokumenterat vår verksamhet genom bilder som vi har gjort lärloggar av och även visat barnen för att prata om vad vi lärt oss i skogen.

 

HUR GÅR VI VIDARE: 

Våra vårdnadshavare har verkat positiva till vårt projket och att vi alla värnar om barnens bästa och att de ska få så god undervisning och utbildning som möjligt här på nyckelpigan. De har inte givit några negativa kommentarer vi hämtning och lämning men tyvärr så upplever vi att  våra vårdnadshavare inte tar del av våra nyhetsbrev och lärloggar i den utsträckningen som vi hade önskat. Vi tror inte heller att våra projektplaner som vi skriver läses speciellt väl, men vi hoppas att vårdnadshavarna tar del av dem.  Ett av våra mål är att barnen ska vara så väl rustade för att flytta upp i storbarnshuset som möjligt. Vi arbetar också för att det ska vara roliga och lärorika dagar för barnen på förskolan. Det gör vi igenom att lyssna in barnens intressen och önskemål i en mån som vi kan tillgodose deras önskemål. Vi skrattar tillsammans med barnen och leker med dem. Dagarna innehåller också rama/ rutinerr som vi behöver förhålla oss till och dessa tar också tid. 

Nu har vi just startat upp denna termin och vi ska under de kommande veckorna ta emot några nya barn i gruppen. Vi kommer att skola in dem och hoppas att de kan flyta med i vårt projket utan större problem. Lite avbrott blir det nog men vi tänker så att om de "gamla" barnen visar vägen så hoppas vi att de nya blir så pass nyfikna att de följer med på tråden utan större problem. 

 

Just nu är det lite för kallt, för mycket snö och halt för att gå iväg till skogen men vi arbetar med snö och is där vi kommer in på olika naturfenomen och barnen upplever snön både inomhus och utomhus. De kommande veckorna kommer vi att läsa av var barnens intresse är som störst för att sedan gå vidare med vårt projekt. Vi tänker så att vårterminen kan styra intresset åt något annat håll om barnen vill, om de får bestämma så följer vi deras tankar och idéer. Givetvis så har vi läroplanen som utgångspunkt men nu när barnen kan och vet var materialet finns och hur det fungerar så vill vi ge dem ett större utrymme för att utforska mer av eget intresse. Vi utmanar barnen med nytt material eller nya frågor som är lite svårare än vad de tidigare har mött. Språket tar mer plats ju äldre barnen blir och vi kommunicerar med barnen och väcker nya tankar och idéer. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter