Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektplanering3_Projektavstämning avdelning Fjärilen

181361 Förskolan Solrosen, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

En avstämning i projektet görs för att följa upp projektet och för att se på vilket sätt intresset är kvar hos barnen. Vilka utmaningar kan vi ge dem och hur ska vi gå vidare med projektet? Här kan ni följa hur vi planerar för vårt fortsatta arbete med projektet "Utforskande av den runda formen".

Vad gör vi i projektarbetet, (innehåll): Barnen har fått utforska den runda formen genom matematiken, i miljön både inne och ute samt genom olika estetiska uttrycksformer. Vi har exempelvis använt oss utav ljusbordet för att rita av cirklar, vi har tittat på olika mönster och snigelskal som är runt. Vi har även utforskat den runda formen i dans och rörelse, hur gör man och hur känns det att krypa ihop som en boll. Vi har hela tiden utgått från det som intresserar barnen här och nu. Barnen utmanas och utvecklas även språkligt när de möts av nya uttryck och nya ord, genom att vi använder oss av andra uttryck när vi arbetar med nya ämnen i projektet. Barnen använder sig utav både det verbala språket och kroppsspråket på olika sätt när vi utforskar och exempelvis försöker förstå formernas egenskaper och funktioner för vidare undersökande arbete i projektet. 

Varför planerar och gör vi det vi gör, (syfte): Vi utgår alltid från det som intresserar barnen just nu, det kan vara många olika saker som vi sedan försöker hitta en gemensam aktivitet runt som då kan fånga flera barns nyfikenhet. När vi i början gick mycket till skogen för att skapa trygghet och gruppkänsla så fångade sniglarna de flesta barnens uppmärksamhet. På gården var det mycket lek med bollar, rullande av fordon samt målande och ritande av de runda huvudfotingarna. Det har vi fortfarande som utgångspunkt när vi planerar nya utmaningar och lärande aktiviteter som handlar om utforskande av den runda formen.

Hur ska vi gå vidare, (metod):

  • Arbeta mer i smågrupper.
  • Vi har utforskat den runda formen genom att ha olika aktiviteter/undervisningstillfällen. Dessa ska vi upprepa för att barnen tyckte det var roligt samt för att se hur aktiviteterna eventuellt kan utvecklas till nya upptäckter. 
  • Fortsätta gå till skogen och se hur snigel intresset utvecklas, och komma iväg på promenader där vi lämnar gården.
  • Använda oss av böcker som handlar om matematiska begrepp.
  •  
  • Använda oss av digitala verktyg exempelvis projektor så att vi kan samtala och reflektera tillsammans om det vi har gjort.
  • Genom att projicera bilder med hjälp av projektor utav former och mönster kan barnen "leka i matematiken", samt projicera deras egna bilder stort på väggen.
  • Använda matematik och former i dans och rörelse.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback