Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Novellskrivning

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Vi ska arbeta med novellskrivning utifrån cirkelmodellen.

 

LPP Novell

 

Svenska som andraspråk

 

 

 

Vi ska jobba med novell. Vi ska läsa noveller, titta på hur en novell är uppbyggd samt skriva egna noveller.

 

 

 

Vilka förmågor ska eleven utveckla?

 

Syfte

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

 

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 1. formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

 1. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

 1. välja och använda språkliga strategier,

 

 1. urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

   

  Hur ska undervisningen genomföras?

   

  Alla elever får ett häfte. Häftet är från boken Jalla B. Boken finns att lyssna på, på inläsningstjänst. I häftet finns allt material.

  Läraren arbetar utifrån cirkelmodellen. Den består av fyra delar:

   

  Del 1: Förförståelse. Vi pratar om vad eleverna redan kan.

  Del 2: Modell/ struktur. Vi läser noveller och tittar på novellens struktur och typiska drag. Vi går igenom viktiga ord och lär oss vad de viktiga orden betyder.

  Del 3: Eleverna skriver i par en egen kort novell för att träna på att skriva denna texttyp. De använder mallen som finns i häftet och kan få tips från läraren. Texten lämnas in så läraren kan ge respons till eleverna.

  Del 4: Eleverna skriver en egen novell. Eleverna ger kamratrespons på varandras texter. Utifrån denna kamratrespons renskriver eleverna sina texter. Texten lämnas slutligen in för bedömning

   

   

  Hur ska elevens kunskaper och färdigheter bedömas?

   

 

 • Genom att eleven själv skriver en egen novell på utsatt lektionstid, via teams. Novellen skickas in till läraren på utsatt inlämningsdatum.

 • Genom deltagande på lektioner. Eleven får olika delmoment som eleven jobbar med och skickar in vid olika angivna datum.

 • Genom att göra elevbedömning på andra elevers texter.

 • Genom att eleven bearbetar sin text utifrån den återkoppling eleven får av läraren och andra elever.

   

 

Hur görs utvärdering av arbetsområdet?

 

Genom en individuell skriftlig utvärdering som finns längst bak i häftet.

 

 

 

Vilket centralt innehåll ska användas?

 

Läsa och skriva

 

 

 

 1. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 2. Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

 1. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

  Berättande texter och sakprosatexter

 

 1. Skönlitteratur, (…) från olika tider (…) Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 

 1. Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

 1. Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

 

 

 

Vilka kunskapskrav blir eleven bedömd i?

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

 

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

 

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback