Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 0

LPP - TEKNIK, år 7C, VT21

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vi kommer att arbeta med dessa område i teknik: Ritteknik; ritning, skala, modell, vyer - Teknikutveckling; drivkrafter, naturvetenskapliga upptäckter - Konstruktion; - val av material, - teknisk lösning, hållfasthet - arbetsprocess, användning av verktyg - dokumentation

Innehåll

-       Ritteknik; ritning, skala, modell, vyer

-       Teknikutveckling; drivkrafter, naturvetenskapliga upptäckter

-       Konstruktion;

-       val av material,

-       teknisk lösning, hållfasthet

-       arbetsprocess, användning av verktyg

-       dokumentation

 

Arbetsmoment - bedömningsdelar

-       ritteknik; enskilt göra en ritning av en modell

-       teknikutveckling,

-       i par grupp muntligen presentera en teknik/uppfinning och dess utveckling,

-       enskild uppgift; att koppla ihop upptäckter, teknik och utveckling

-       konstruktion,

-       enskilt eller i par bygga en bro (5 lister, en pappbit, 3 smältlim)

-       göra en ritning

-       redovisning (muntlig, test av belastning på bron)

 

 

Veckoplanering

 

Vecka

 

3

Intro – Vad är teknik/ritteknik

Bygga högsta torn

4

Teknisk produkt

5

Teknisk produkt

6

Ritteknik

7

Ritteknik/ enkla uppgifter

8

Ritteknik/ avancerat uppgifter

9

Sportlov

10

Ritteknik

Test i ritteknik - visa upp en mer avancerad ritning

11

STUDIEDAG

12

Teknikutveckling

13

Teknikutveckling

14

Påsklov

15

Teknikutveckling

Läxförhör

16

Konstruktion

17

Konstruktion

18

Konstruktion

19

LOV

20

Konstruktion

21

Konstruktion

22

Konstruktion

Inlämning/redovisning

23

Bedömning + SUNDBYDAGAR

24

 SOMMARLOV

Bedömningsmatris:

Moment

E

C

A

Ritteknik

Använt linjal.

En vy rätt.

Använt hjälplinjer. Måtten utsätt.

Vy med dold konturlinje rätt

 

Använt linjal.

Två vyer rätt.

Använt hjälplinjer.

Måtten korrekt utsätta. Måttlinjer med pilar korrekt ritade. Tydlig skillnad mellan konturlinjer, hjälplinjer och mått gränslinjer. Vy med dold konturlinje rätt

Använt linjal.

Tre vyer rätt.

Använt hjälplinjer.

Måtten korrekt utsätta, ingen dubbel måttsättning.

Måttlinjer med pilar korrekt ritade.

Tydlig skillnad mellan konturlinjer, hjälplinjer och mått gränslinjer. Alla vyer med dold konturlinje rätt. Snyggt och prydligt (efter förmåga).

Teknikhistoria

Du ska kunna ge ett exempel på en uppfinning och på någon drivkraft som gjort att den har utvecklats. De ska även kunna ge ett exempel på någon naturvetenskaplig upptäckt som lett fram till en uppfinning eller teknik.

 

Du ska kunna ge ett exempel på hur en uppfinning/teknik har utvecklats i minst ett led. Du ska kunna förklara varför utvecklingen är bättre och vad som har varit drivkraften. Du ska även kunna ge exempel på någon naturvetenskaplig upptäckt som ligger bakom uppfinningen/tekniken

Du ska kunna ge exempel på hur en uppfinning/teknik har utvecklats i minst två led. Du ska kunna förklara varför utvecklingen är bättre än den tidigare och vilka drivkrafterna har varit. Du ska även kunna säga vilken/vilka naturvetenskapliga upptäckter som ligger bakom uppfinningen/tekniken.

 

(t.ex. springcykel - storhjuling - modern cykel)

Arbetsprocess

Du arbetar med någon idé på en brokonstruktion som du sedan kan förverkliga.

Du kan komma på några ändamålsenliga idéer som sedan kan bearbetas och förverkligas i din konstruktion.

Du arbetar med stor säkerhet med dina ändamålsenliga idéer som du sedan kan bearbeta

utförligt och förverkliga i din konstruktion.

Konstruktion

Du har byggt en någorlunda hållfast bro,

Den skall hålla en lättare tyngd (t ex 0,5 kg).

Du har byggt en bro med god hållfasthet (t.ex. en fackverksbro).

Du har byggt en bro med mycket god hållfasthet. som har en tydlig verklighetstrogen

funktion och estetik.

Konstruktionsarbetet skall vara noggrant utfört

Redovisning

Du skall kunna berätta om din konstruktion och förklara något om hur de olika delarna sammansatta.

Du skall kunna berätta om din konstruktion och förklara utförligt om hur de olika delarna är sammansatta.

 

Du skall kunna berätta om din konstruktion och förklara utförligt om hur de olika delarna samverkar.

Du skall också kunna motivera varför du har använt de olika delarna på olika platser i konstruktionen.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter