Skolbanken Logo
Skolbanken

Fördjupning i leken avd Fröet

Ribby förskola, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Handlingsplan för hur vi ska utveckla leken i vår barngrupp på Fröet.

Skapa en handlingsplan i hur ni som pedagoger ska utveckla leken i er barngrupp. Arbeta utifrån det ni läst & skrivit tidigare ikväll.

Vilken lek har ni sett i er grupp som ni kan utveckla och koppla till projektet?

Skriv här: I vår dinosauriehörna har vi observerat att flera av barnen gärna vill använda fordon i kombination med dinosaurierna. De bygger långa tåg som dinosaurierna åker i.

 

Vad anser ni är pedagogernas roll i den utvecklade leken. (pedagogernas förhållningssätt)

Skriv här: Att vi först introducerar nytt material i hörnan. Visar vad man kan göra med dem, på vilka sätt vi kan bygga egna fordon av barkbitarna vi har där exempelvis. Vilken rollek man kan leka. Att som pedagog sitta med när barnen leker. Observera och flika in om det behövs.

 

Vilka tillägg behöver göras i miljön inne/ute till er lek? Behöver det skapas en ny miljö eller beställas material till er lek?

Skriv här: Till dinohörnan: Fler träd, fler dinosaurier, något lastfordon, Saffaribilar, figurer etc, mer naturmaterial.

Hur tillgodoser ni pedagoger barnens åsikter och deras påverkan av projektet och i leken?

Skriv här: Vi brukar fråga barnen vad de vill lära sig om dinosaurierna, vi observerar vad barnen gillar och hur de leker i temat. Sedan försöker vi tillgodose deras tankar genom att faktiskt arbeta kring det.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter