Skolbanken Logo
Skolbanken

Vad vill du bli när du blir stor ? Yrken & Samhällsfunktioner

Källdalsskolans grundsärskola 1-5, Uddevalla · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vad vill du bli när du blir stor ? Vi kommer arbeta med "yrken och samhällsfunktioner" I arbetsområdet ska vi arbeta med vad ett samhälle är och vad som behövs för att samhället ska fungera. Vilka yrken är viktiga för samhället och med andra yrken som intresserar eleverna.

Samhällsfunktioner och yrken

Vi ska arbeta med :

 • Vårt samhälle

 • Samhällsfunktioner och samhällsservice , vad ett samhälle behöver för att fungera ?

 •  Olika yrken 

 • Informationssökning 

Vi ska :

 • Prata och läsa om yrken som är viktiga för vårt samhälle ska fungera (till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola).

 • Välja ett yrke som du är intresserad av och lära dig lite mer om det, vad har det för arbetsuppgifter, utbildning mm 

 • Prova olika sätt att söka information 

 • Göra en presentation om ett yrke med bild och text 

 

Du ska :

 •  delta 
 • medverka i samtal och resonemang
 • ge något exempel på några yrken som vi behöver i samhället och beskriva varför
 • göra en enkel presentation om ett yrke med bild och text
 
 
 

Läroplanskopplingar

Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek.

Metoder för att söka information från olika källor, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.

Informationssökning i elevnära källor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter