Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

F

Massmedia och opinion

Margretelundsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Vilka nyheter kommer du i kontakt med? Hur sprids informationen och hur skapar vi opinion? Hur har sociala medier förändrat vårt sätt att bemöta varandra? Du kommer få lära dig mer om varför det är viktigt med yttrandefrihet och varför det är viktigt för vårt samhälle.

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

... vad medier gör för att informera, kommunicera, 

... vad medier gör för att granska politiker och företag

... Hur reklam förmedlas

... Tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige

... Sociala mediers påverkan

Arbetssätt

* läsa texter

* genomgångar

* diskussioner, argumentation i helklass/smågrupper

* filmer

* begrepp

* Läromedel Utkik s. 98-115 finns på inläsningstjänst, samt powerpoints i google classroom.

Bedömning

Din delaktighet vid genomgångar.

Ditt deltagande i diskussioner och argumentationer.

Hur du för dina resonemang.

Skriftligt prov 


Läroplanskopplingar

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Test - massmedier/ opinion 2 februari