Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vinter, snö och is på förskolevis

Förskolan Alma, Östhammar · Senast uppdaterad: 16 januari 2024

Genom det här temat får barnen utforska, experimentera och uppleva vatten i det olika formerna vatten, snö och is, genom sina olika sinnen.

NULÄGE

Äntligen har vi fått snö och nu även riktig kyla. Barnen har skottat snö och åkt pulka/stjärtlapp/madrass i snön. De smakar på snön och känner på den med händer som blir kalla. Men vad är snö? Kan man göra mer med snö och is?

 

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig

Att barnen på ett lustfyllt sätt får lära sig om och uppleva ämnet vatten i de olika formerna vatten snö, is och ånga.Lär om naturvetenskap genom att experimentera och använda sina sinnen. Leker och lär om volym och densitet med hjälp av vatten snö och is. Att språket utvecklas. Att kunna "skapa" med snö och is. Enskilt och i grupp. Att barnen får leka och ha roligt med vatten, snö och is. Att barnen tränar sin motorik.

METOD

  • Vi samtalar mycket med barnen under experimenten och aktiviteterna så språket stimuleras.
  • Vi leker och experimenterar med vatten, snö och is både inne och ute.
  • Vi skapar med snö och is ute. Barnen får samarbeta med varandra.

PROCESS

Vi tar in snö och ser vad som händer. Vi leker och bygger med snön under tiden den smälter och blir vatten. Låter barnen känna vad som händer när de tar snö i händerna. Vi målar med vattenfärg i snön. Vi bygger en snögubbe och följer vad som händer med den. Vi fyller glas med lika stor mängd vattten respektive snö. Vad händer när snön smälter? Vi testar att blåsa såpbubblor utomhus(vid minusgrader). Vi skapar alster med koppling till vinter ex snögubbar med hjälp av bomull, klipper snöflingor mm.

MÅL UR LÄROPLANEN

se below

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Progressionen av barnens upptäckter och lärande ska dokumenteras. Vi dokumenterar i unikum. Alla i arbetslaget dokumenterar aktiviteter för hela gruppen. På en vägg inne på avdelningen visar vi foton och alster av barnen. Här reflekterar vi tillsammans med barnen om vad vi gjort och varför osv.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback