Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Kemi, Biologi, Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Naturvetenskapliga upptäckter och teknikutveckling

Påskbergsskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Naturvetenskapliga upptäckter har alltid påverkat människan på ett eller annat sätt, och kommer fortsätta att göra framöver. Du kommer att få skriva en text om en upptäckt av en vetenskapsman/kvinna, ta ställning kring dennes upptäckt samt argumentera kring vilka betydelser upptäckten har haft för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.   

Det här ska du lära dig: 

Teknik

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer 

Fysiken och världsbilden

  • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder.  
  • Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.  

Kemin och världsbilden 

Biologin och världsbilden 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Naturvetenskapliga upptäckter och teknikutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback