Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEDLÄR0

Grupper och konflikter

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Under momentet kommer ni få lära er vad som definierar en grupp. Vilka olika typer av grupper det finns och vad som gör att en grupp kan bli framgångsrik.

Planering grupper, och konflikthantering

v.3 Måndag : Genomgång grupper, grupprocessen och konflikter

v.3 Fredag: Fortsätta med arbetsuppgiften – lämna in på teams.

v. 4 Måndag:  Film Tusen gånger starkare

v.4 Fredag: Film och start av analys

v.5 Måndag: Skriva klart analysen lämna in på unikum  


Läroplanskopplingar

Det sociala sammanhanget och gruppens betydelse för lärande.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Analys av Tusen gånger starkare

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback