Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 1

Svenska F-kl 20/21

Ilsbo skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Arbetsbeskrivning i svenska för f-klass

Du ska få en inblick i:

- Bokstäver och veta deras namn och hur de låter.
- Forma bokstäverna, både stora och små.
- Förstå sambandet mellan ljud och bokstav.
- Språkets struktur (stor/liten bokstav, punkt)
- Skillnaden mellan ord och mening.
- Skriva enkla ord och meningar.
- Ljuda enkla ord och meningar.
- Använda några ordbilder.
- Läsa enkla böcker.
- Lyssna till högläsning.
- Tala inför andra och även berätta om en händelse eller något sammanhang.
- Skriva enkla texter enskilt och tillsammans med en kompis.

På vilket sätt? Hur?

I svenskan tränar vi bokstävernas namn, ljud och utseende. Vi tränar även på att skriva bokstäver, läs och hörförståelse samt praktiskt arbete genom språklekar.  

- Vi har språksamlingar med rimlekar o ramsor.
- Vi får lyssna till högläsning som berör olika sorters genrer och teman. 
- Vi ser på korta filmer t.ex bokstavslandet. 
- Vi arbetar i våra bokstavshäften.
- Vi arbetar med några kända barnboksförfattare. Vi kommer att se filmer, läsa/skriva texter och lyssna till författarens olika verk.

Bedömning

Kartläggning enligt skolverket.


Läraren kommer att bedöma din förmåga att kunna läsa enkla ord och meningar genom att lyssna på dig när du läser. Du kommer också att få berätta vad bokstäverna heter och hur de låter. Läraren kommer även att bedöma din förmåga att forma bokstäverna genom att läsa dina skrivna ord och meningar och titta på hur du formar dina bokstäver. 

Läraren kommer att bedöma din förmåga att skriva enkla texter. Hur du använder dig av en röd tråd när du skriver och hur du använder dig av stor bokstav, mellanrum och punkt. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback