Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Språkhistoria 18B

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

För att förstå sin samtid måste man förstå sin historia. Syftet med momentet är att ni lära er om hur svenska språket har utvecklats sedan urnordiskans tid.

Momentet inleds med grannspråken i norden och avslutas med svenska språkets historia. Genom att se hur de nordiska språken såg ut när det var ett gemensamt språk till hur det ser ut idag lär ni er om det svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

Under momentet ska ni lära er om hur det svenska språkets har förändrats genom tiderna. Genom föreläsningar och lektionsuppgifter får ni lära er om olika perioder som det svenska språket har genomgått och hur det ständigt förändras.

Ni får läsa och översätta äldre texter och avslutar med en skrivuppgift. I skrivuppgiften ska ni först besvara en specifik fråga och därefter välja två perioder och resonera kring likheter och skillnader mellan dessa. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Matriser i planeringen
Språkhistoria
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback