Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Sverige

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Vi ska under höstterminen arbeta med Sverige. Du skall känna till namn och läge på Sveriges största orter, sjöar, berg och landskap. Du skall lära dig om Sveriges natur, klimat och hur och var vi lever och bor. För att lära dig detta kommer vi att läsa texter och kartor, se film, ha genomgångar, samtal och diskussioner. Därefter ska du välja ett landskap och göra ett fördjupningsarbete på det landskap du valt. Du skall lära dig vanliga geografiska begrepp. Du ska söka fakta från olika källor och träna på att skriva fakta med egna ord. Du ska träna förmågan att se samband och orsak och verkan. Ditt fördjupningsarbete skall du redovisa muntligt för klassen.

Mål - syfte

Mål - centralt innehåll

Konkretion

Det här skall du lära dig om och de här förmågorna bedöms:      

Dina kunskaper om:

  • Sveriges natur och klimat.
  • Sveriges landskap, orter, hav, vatten och berg.
  • Vanliga geografiska begrepp.

Din förmåga att:

  • söka fakta från olika källor och skriva fakta med egna ord.
  • se samband, orsak och verkan.
  • presentera ett fördjupningsarbete skriftligt och muntligt.

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Sverige
Uppgifter
Landskap

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback