Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Hållbarutveckling och källsortering

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Du kommer under temat; Hållbarutveckling och källsortering lära dig mer om olika material och deras egenskaper. Du kommer att lära dig att sortera olika material utifrån deras egenskaper, prata om källsortering och återvinning. Du kommer veta mer om utvecklingen av olika material genom tiderna.

Arbetsområde

Har du tänkt på alla saker och förpackningar runt omkring oss? En del är hårda och andra är mjuka. Några är ömtåliga medan andra verkar hur tåliga som helst. Vilka material och förpackningar användes förr i tiden? I detta arbetsområde ska vi identifiera vilka material som finns, ta reda på deras ursprung och vilka egenskaper de har. Vi ska även ta reda på vad som händer med saker när vi inte använder dem längre. Vi ska lära oss hur vi sorterar på rätt sätt så att vi kan ta vårt ansvar för en hållbar utveckling!

Mål

Du ska få träna dina förmågor att:

 • ställa hypoteser och göra undersökningar
 • beskriva olika material
 • samtala om hur man källsorterar
 • använda begrepp såsom material, egenskaper, återvinning, källsortering och återanvändning

Bedömning

Du ska efter avslutat tema kunna:

 • sortera några föremål efter deras egenskaper
 • berätta om hur material kan återvinnas och källsorteras

Undervisning

Du kommer att:

 • ställa hypoteser och göra undersökningar
 • få träna olika begrepp som beskriver olika föremål
 • sortera material efter olika egenskaper
 • se på film
 • samtala om och källsortera olika föremål
 • gå till återvinningsstationen och sortera föremål

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Vår miljö, material och källsortering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter