Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL02

Religionskunskap 2 (SA18a)

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Vad är egentligen "religion"? Hur kan detta "religion" höra ihop med världen idag?

Innehåll

Modern religiositet

  • Sekularism och sekulära rörelser.
  • Privatreligiositet/andlighet
  • Nya religiösa rörelser
  • Förhållandet mellan religion och vetenskap
  • Folkreligiositet i Asien (fördjupning hinduism och buddhism).
  • Religion i samhällsfrågor (Politik, sexualitet, genus).
  • Extremism

Planering

se gemensam planering på TEAMS, Programmet SA-internationell/SA18a/"Plan åk3".

Material

se TEAMS/SA18aRELREL02/Allmänt/Filer... respektive moment.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
2. Israel-Palestina konflikten
1. Sekulär och sakral världsbild

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback