Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Argumenterande text

Smedshagsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Hur skriver man när man vill uttrycka en åsikt? Hur kan man påverka andra genom sin text? Under det här arbetsområdet ska du få lära dig att skriva en argumenterande text och öva på alla språkliga drag som är viktiga när man försöker övertyga andra.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig att uttrycka en åsikt i skrift genom att använda tydliga argument och språkliga drag.

 

Undervisningsmål

Efter arbetsområdet ska du:

- kunna skriva en text med rätt struktur (rubrik, inledning (åsikt), argument, avslutning)

- kunna använda skiljetecken på ett korrekt sätt

- kunna skriva med röd tråd så att din text går att följa och förstå

- ge och ta emot kamratrespons och utifrån det förbättra din text

 

Arbetssätt

- Häfte med gemensamma och enskilda övningar

- Skriva en egen argumenterande text på datorn

- Ge kamratbedömning

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom din slutgiltiga text.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris argumenterande text åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter