Skolbanken Logo
Skolbanken

Uttala/ljuda bokstäver och ord

Nya Rydsskolan - anpassad grundskola, Linköping · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

När det kommer till verbal kommunikation är det inte enbart grammatik och vokabulär som är viktiga; även uttalet spelar en central roll i överförandet av information mellan sändare och mottagare.

Eleven kommer ges möjlighet att utveckla sin läsförmåga genom att träna på att ljuda enskilda bokstäver och, i förlängningen, enkla ord

Moment 1. Gå igenom alfabetet och träna på att ljuda varje bokstav. Koppla ljud till bokstav och bokstav till ljud.

Moment 2. Allteftersom tryggheten i ljudandet ökar kommer fokus att läggas på att koppla ihop två bokstäver, i syfte att öva på hur ett ljud övergår i ett annat.

Moment 3. Träna på att ljuda sig igenom ett helt ord.

 

Övning kommer även att ske vid lämpliga situationer under skoldagen. Som vid högläsning eller vid genomgång av namnsdag.

 

Bedömning sker formativt under arbetets gång, samt summativt med specifika testsituationer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter